• BEDENSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİMİ (FTR)

  Türkiye ve dünyada Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon alanında kullanılan yeni ve güncel tedavi yaklaşımlarını yakından takip ederek ,alanında deneyimli Fizyoterapist...

 • ZİHİNSEL ENGELLİLER DESTEK EĞİTİMİ

  Eğitim, önceden belirlenmiş amaçlara göre insanların davranışlarında belli gelişmeler sağlamaya yarayan planlı etkinliklerdir. Ayrıca Eğitim, bireylerin toplumun normlarını...

 • İŞİTME ENGELLİLER DESTEK EĞİTİMİ

  Kurumumuzda İşitme kaybı ve diğer nedenlerle konuşma problemi olan öğrencilerle alıcı ve ifade edici dil becerilerini geliştirmeye yönelik söyleneni anlama...

 • YGB & DOWN SENDROMU

  Yaygın gelişimsel bozukluklar; erken çocukluk döneminde başlayan sosyal beceri, dil gelişimi ve davranış alanında uygun gelişmeme veya kaybın olduğu bir grup psikiyatrik bozukluktur...

 • DİL VE KONUŞMA EĞİTİMİ

  Hayatın ilk günlerinde seslendirme, ağlama şeklindedir. Bu nedenle ağlama bir iletişim aracı niteliğindedir. Yedi haftalıktan küçük çocuklarda açlık ağlamak için...

 • ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE DİĞER

  Öğrenme güçlüğü, bir çocuğun zekası normal yada normalin üstünde olmasına rağmen dinleme, düşünme, anlama...

 • HİDROTERAPİ (SU) TEDAVİSİ

  Hidroterapi su ile tedavi demektir. Suyun,eklemler ve kaslar üzerine binen yükü azaltması ve ağrı kontrolüne yardımcı olması sebebiyle fiziksel bozuklukların...

 • HİPOTERAPİ (AT)

  Atın sırt hareketlerinin kullanılmasıyla engelli bireylerde fiziksel kabiliyetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi işlemidir.Terapötik amaçlı ata binmenin psikolojik,fizyolojik,fiziksel ve...